In de afgelopen maanden zijn er talloze pagina’s geschreven over hoe AI alles zou kunnen veranderen, misschien zelfs door AI zelf. Dit omvat de gevolgen en de dilemma’s die daarmee gepaard gaan. Interessant genoeg domineert vaak de angst voor het onbekende in deze discussies. Soms is deze angst gerechtvaardigd, andere keren is hij onnodig. In dit artikel wil ik een aspect benadrukken dat naar mijn mening vaak over het hoofd wordt gezien, terwijl begrip ervan nodig is om ontwikkelingen op de juiste manier te beoordelen. Het gaat om de vraag hoe de kansen die AI biedt praktisch gerealiseerd kunnen worden, zonder zorgen over ethiek of privacy te verwaarlozen. En om het nog specifieker te maken, hoe het kan worden toegepast op bedrijven. Net als de rest van de samenleving moeten bedrijven zich ook voorbereiden op de komst van AI. En niet alleen voor de bedreigingen, maar ook voor de kansen. Bedrijven die deze kansen niet grijpen, zullen uiteindelijk worden ingehaald door concurrenten die dat wel doen. In dit artikel zal ik mijn visie delen over hoe en wanneer bedrijven het beste AI kunnen implementeren.

Een Revolutionaire Tijd

Om de vraag te beantwoorden waarom we de mogelijkheden van AI voor bedrijven moeten bespreken, moeten we kort kijken naar de huidige AI-innovaties.

Tot het einde van vorig jaar maakte AI gestage maar enigszins onopgemerkte vooruitgang. Rond 2012 ontdekten Geoffrey Hinton van de Universiteit van Toronto en zijn collega’s echter dat grote neurale netwerken die zijn getraind op enorme hoeveelheden gegevens verrassend krachtig zijn. Het was een keerpunt in de evolutie van AI. Vanaf dat moment groeiden de netwerken, net als de gegevensvolumes waarop ze waren getraind, snel en werden de resultaten indrukwekkender, vooral op het gebied van beeldherkenning.

Parallel aan deze trend ontstond ‘generatieve AI’, waarbij een neurale netwerk dingen genereert zoals afbeeldingen, tekst, geluid of video. Hoewel de kwaliteit aanvankelijk onbruikbaar was, verliep de ontwikkeling snel en is de kwaliteit nu zo goed dat het inhoud genereert die direct bruikbaar is voor veel doeleinden.

Op het gebied van taal was de uitvinding van de ’transformer’ door een onderzoeksteam bij Google in 2017 cruciaal. Transformers zijn een soort computerprogramma voor het begrijpen en genereren van menselijke taal. De belangrijkste reden voor de huidige verandering van perspectief is de introductie van Large Language Models (LLMs) eind 2022. En LLMs zijn gebaseerd op transformers. Op het moment van schrijven is het meest bekende LLM ChatGPT. Hiermee kunt u gesprekken voeren met een computer over bijna alle informatie die beschikbaar was op internet tot 2021. De omvang van het neurale netwerk en de hoeveelheid gegevens waarmee het is getraind, hebben een drempel overschreden waarboven opkomende eigenschappen verschenen die de eerste voorzichtige tekenen van intelligentie vertonen.

Deze ontwikkelingen kunnen worden omschreven als de democratisering van creativiteit en intelligentie. Ze worden gemakkelijk toegankelijk voor iedereen. Je hoeft er niet mee geboren te worden of het te kopen. De media hebben breed besproken dat dit aanzienlijke gevolgen zal hebben voor veel beroepen. Precies hoe dat in de loop van de tijd zal blijken, maar in dit artikel zullen we onze ideeën bespreken over wat het voor bedrijven zal betekenen.

Begrijpen is begrepen worden

Voordat je kunt beantwoorden of AI een bedrijf kan verbeteren, moet je duidelijk begrijpen wat een bedrijf doet. Hoe duidelijker dit is, hoe beter je kunt beoordelen of AI het kan optimaliseren.

Een goed begrip van het domein van een bedrijf is een belangrijke voorwaarde voor succesvolle automatisering en dus ook AI. Je kunt alleen iets zinnigs zeggen over de mogelijkheden van automatisering als je precies weet wat je doet en wat je doel is. Dan wordt duidelijk of AI een rol kan spelen. Als je dit niet doet, eindig je vaak met incorrecte en niet-functionerende oplossingen. De vele voorbeelden van mislukte IT-projecten zijn helaas een schrijnend voorbeeld hiervan.

De wens

Geld verdienen is niet het enige doel voor bedrijven, maar het is altijd een voorwaarde voor overleving. Dit kan op drie manieren worden bereikt: door efficiënter te werken, door meer te produceren, of door een nieuw product of dienst te bedenken. Efficiënter werken vereist dat bedrijven inefficiënties in hun bedrijfsprocessen identificeren. Het verhogen van de productie is alleen mogelijk als dit de efficiëntie niet verlaagt. Het ontwikkelen en aanbieden van een nieuw product vereist dat bedrijven nieuwe bedrijfsprocessen ontwerpen en implementeren. In alle drie de gevallen is het essentieel dat bedrijven hun bedrijfsprocessen begrijpen en beheren.

Automatisering van (delen van) bedrijfsprocessen kan een rol spelen bij het aanpakken van inefficiënties, opschalen en het introduceren van nieuwe producten.

Stekz heeft een unieke methode (BizDevOps) en een tool (MyStekz) ontwikkeld om samen met klanten de huidige en gewenste situatie gestructureerd in kaart te brengen. Het resultaat is een duidelijk overzicht van de domeinen, producten en processen, en hun onderlinge relaties.

Wat maakt het mogelijk?

Zoals eerder vermeld, kan automatisering een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van bedrijfsprocessen. De belangrijkste uitdaging is om te bepalen wat geautomatiseerd kan worden en hoe. Ondernemers zijn vaak goed in staat aan te wijzen waar de inefficiënties in hun bedrijven liggen of welke nieuwe producten of diensten ze voor ogen hebben. Ze zijn echter vaak in het duister over welke rol automatisering kan spelen. In hun ogen is dit het domein van technici, waarin een taal wordt gesproken die de meeste ondernemers niet beheersen. Deze kloof tussen bedrijfsleven en technologie belemmert de digitale ontwikkeling van veel bedrijven.

Voor de meeste bedrijven is de noodzaak om deze kloof te overbruggen vanzelfsprekend, omdat automatisering een steeds belangrijkere rol speelt in de meeste bedrijven. De grote vraag is echter hoe deze kloof kan worden overbrugd. Hoe de wensen van ondernemers kunnen worden omgezet in processen en software die (delen van) deze processen automatiseren.

Dat is precies waar Stekz uitblinkt. Het streeft ernaar om een ondernemerswens efficiënt om te zetten in werkende software, met behulp van de nieuwste innovaties in software en AI.

AI als Brugbouwer

Afgezien van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van AI, zijn er de afgelopen jaren twee belangrijke trends naar voren gekomen. Een trend is dat AI steeds beter in staat is betekenis te halen uit inhoud. Of het nu gaat om het bepalen van sentiment op Twitter, het herkennen van objecten in een foto, of het samenvatten van een lang stuk tekst. De andere trend is dat AI steeds beter in staat is inhoud te genereren. Een stuk tekst, een afbeelding, een stuk muziek of een video: het is allemaal mogelijk. Alle AI-ontwikkelingen vallen onder een van deze twee categorieën.

Met de opkomst van AI zijn de mogelijkheden voor taakautomatisering aanzienlijk toegenomen, en het einde is nog niet in zicht.

In feite is AI in staat om de bedoeling uit een uitspraak te halen en vervolgens het digitale artefact te genereren dat die bedoeling realiseert. Voor de computerwetenschappers onder de lezers zal de gelijkenis met het doel van een compiler duidelijk zijn. Maar voor de rest van ons betekent dit dat AI de kloof tussen technologie en bedrijf overbrugt.

Deze innovatieve toepassing van AI om bedrijfsprocessen te verbeteren, is precies de reden waarom bedrijven voor Stekz kiezen als ze alles uit AI willen halen.

AI maakt het makkelijker

Wanneer deze trends worden gecombineerd, zullen ondernemers binnenkort in staat zijn hun wensen in natuurlijke taal uit te drukken, waarna het geautomatiseerde proces automatisch wordt gegenereerd. Dit overbrugt de eerder genoemde kloof tussen bedrijfsleven en technologie, waardoor ambiguïteiten en inefficiënties worden voorkomen. Stel je voor dat je zegt: “Ik wil dat mijn systeem…” en dan werkt het systeem meteen.

Hoewel deze mogelijkheden een jaar geleden nog sciencefiction waren, zijn ze nu realistisch. Ze zijn misschien nog niet perfect, maar de geschetste situatie nadert snel. Naast AI komen er ook verschillende andere tools op de markt die ondernemers helpen hun wensen aan technici te structureren en communiceren.

Het is aan bedrijven om deze nieuwe mogelijkheden te implementeren of ingehaald te worden door de realiteit. In ieder geval staat Stekz klaar om ondernemende ondernemers te helpen profiteren van alle kansen die AI biedt.

Stekz staat in de startblokken

Stekz helpt bedrijven om hun domein, wat ze doen, en hoe automatisering hen aanzienlijk kan bevorderen, te verduidelijken. En specifiek de mogelijkheden die AI in dit opzicht biedt. Stekz heeft tientallen jaren ervaring in het bouwen van innovatieve softwareoplossingen en het toepassen van AI. Hier staan de wensen van het bedrijf altijd voorop. Stekz biedt complete zorg, van de initiële analysefase tot de implementatie en het onderhoud van het softwareproduct. Hierdoor kunnen ondernemers controle behouden over en begrip hebben van hun processen.”