In een steeds digitalere wereld worden bedrijven gedwongen zich aan te passen en te evolueren om hun concurrentievoordeel te behouden. Het onophoudelijke tempo van technologische innovatie heeft traditionele operationele modellen opnieuw gedefinieerd, waardoor bedrijven moeten heroverwegen hoe ze functioneren, innoveren en waarde bieden. Een belangrijk onderdeel van deze transformatie draait om het concept van intelligente automatisering.

Intelligente automatisering (IA) omvat een reeks technologieën en methoden die bedrijven in staat stellen om routinetaken te automatiseren, complexe procedures te stroomlijnen en uiteindelijk de effectiviteit van hun operaties te verbeteren. Het gaat niet langer alleen om het behalen van kostenefficiëntie of snellere doorlooptijden – hoewel die voordelen van cruciaal belang blijven. IA heeft nu het potentieel om bedrijfsstrategieën te herdefiniëren, innovatie te stimuleren en zelfs nieuwe inkomstenstromen te ontsluiten.

Het omarmen van IA gaat verder dan het integreren van nieuwe technologie. Het draait om het bevorderen van een cultuur van continu leren en aanpassing, waarbij technologie en mensen samenwerken om het succes van het bedrijf te stimuleren. Wat zijn de kerntrends die IA vandaag vormgeven? Hoe kunnen we operationele efficiëntie behalen met behulp van IA en misschien nog belangrijker: de creatie van onbenutte inkomstenkansen stimuleren? Deze vragen zullen we beantwoorden in dit artikel, evenals hoe wij, Stekz, u kunnen helpen bij uw reis om uw bedrijf te revolutioneren!

Procesorkestratie

Procesorkestratie draait om het coördineren en beheren van een reeks geautomatiseerde taken binnen een workflow om een groter geautomatiseerd proces uit te voeren. Door complexe bedrijfsprocessen die meerdere systemen betrekken, te beheren, helpt procesorkestratie organisaties efficiëntie en nauwkeurigheid te bereiken die misschien niet mogelijk is met menselijke tussenkomst alleen.

Procesorkestratietools worden steeds belangrijker naarmate bedrijven meer en gevarieerdere softwareoplossingen aannemen. Deze tools maken het mogelijk dat verschillende systemen naadloos samenwerken, waardoor de snelheid en efficiëntie van bedrijfsprocessen verbeteren. Ze kunnen helpen om knelpunten te elimineren en het risico op fouten te verminderen, wat leidt tot verbeterde operationele efficiëntie.

Vanuit een inkomstenperspectief kan procesorkestratie klanttrajecten stroomlijnen, wat leidt tot verbeterde klantbeleving. Een soepelere, efficiëntere klantreis leidt tot meer klanttevredenheid, loyaliteit en uiteindelijk meer inkomsten. Bovendien kunnen procesorkestratietools, door verschillende systemen met elkaar te verbinden, waardevolle gegevens en inzichten bieden die nieuwe zakelijke kansen kunnen onthullen.

Een belangrijk onderdeel voor procesorkestratie is een procesengine. Bekende commerciële procesengines zijn onder andere Camunda, Appian, Bizagi, Pega Systems, enzovoort. Stekz biedt een gratis alternatief genaamd SPEX. Het is niet alleen oneindig betaalbaarder dan de genoemde commerciële alternatieven, maar het is ook zeer goed geïntegreerd in MyStekz. Deze integratie maakt duidelijk wat de context van een proces is, welk doel het heeft en hoe het gerelateerd is aan andere processen. Bovendien biedt MyStekz ook runtime-informatie over de producten en domeinen waartoe het proces behoort.

Hyperautomatisering

Hyperautomatisering is een strategie die tot doel heeft zoveel mogelijk bedrijfs- en IT-processen te automatiseren met behulp van tools zoals AI, ML en RPA. Hierdoor kunnen bedrijven de tijd die nodig is om taken uit te voeren drastisch verminderen, fouten minimaliseren en medewerkers vrijmaken voor werk met een hogere waarde, wat de operationele efficiëntie aanzienlijk verbetert. Vanuit een inkomstenperspectief stelt hyperautomatisering bedrijven in staat om de levering van diensten te versnellen, de klantbeleving te verbeteren en zich snel aan te passen aan veranderende marktdynamiek, waardoor mogelijkheden voor groei en nieuwe inkomstenstromen ontstaan.

Stekz draait helemaal om hyperautomatisering en streeft ernaar het zo eenvoudig mogelijk te maken voor bedrijven om een van hun processen te automatiseren met welke technologie dan ook.

Kunstmatige intelligentie in automatisering

Het incorporeren van AI in procesautomatisering stelt systemen in staat om te leren, zich aan te passen en in de loop van de tijd te verbeteren. Het helpt bij het automatiseren van complexe taken en het voorspellen van toekomstige trends, wat niet alleen de operationele efficiëntie verhoogt, maar ook strategische inzichten biedt om nieuwe zakelijke kansen te ontsluiten. Met voorspellende analyses kunnen bedrijven bijvoorbeeld de behoeften van klanten beter anticiperen, gepersonaliseerde aanbiedingen bieden en zo extra inkomsten genereren.

Met onze MyStekz-tool maken we gebruik van AI om bedrijven te helpen de behoeften van klanten beter te anticiperen, gepersonaliseerde aanbiedingen te bieden en zo extra inkomsten te genereren. En MyStekz maakt het heel eenvoudig om AI toe te passen waar mogelijk.

Robotic Process Automation (RPA)

RPA is een krachtige tool voor het automatiseren van repetitieve taken die traditioneel veel menselijke tijd in beslag nemen. Door deze taken te automatiseren, kunnen bedrijven menselijke talenten opnieuw richten op strategische, opbrengstgenererende activiteiten. In de klantenservice kan bijvoorbeeld RPA routinevragen beheren, waardoor menselijke agents zich kunnen concentreren op complexe klantproblemen, wat de tevredenheid verbetert en de inkomsten verhoogt.

Een voorbeeld is Intelligent Document Processing (IDP). IDP-technologieën gebruiken AI om gegevens uit ongestructureerde documenten te halen, een gebied waar handmatige methoden heersten. Maar dat was te traag, duur en foutgevoelig. Verbeterde gegevensextractie versnelt processen, vermindert fouten en leidt tot efficiëntievoordelen. Bovendien kunnen bedrijven met betere toegang tot gegevens inzichten verwerven voor strategische besluitvorming, het verbeteren van serviceaanbiedingen en het identificeren van nieuwe inkomstenkansen.

Bij Stekz gebruiken we RPA om repetitieve taken te automatiseren die veel menselijke tijd in beslag nemen, waardoor uw team zich kan concentreren op strategische, opbrengstgenererende activiteiten. Door RPA te integreren in uw klantenservice met behulp van MyStekz kunnen we routinevragen beheren, zodat uw team zich kan concentreren op complexe klantproblemen, wat de tevredenheid verbetert en de inkomsten verhoogt.

Business Process Management (BPM)

Elk bedrijf is per definitie uniek in zijn kernbedrijfsprocessen. Een duidelijk beeld hebben van die processen en controle over hen behouden, is daarom van het grootste belang voor het runnen van een gezond bedrijf. Business Process Management (BPM) stelt organisaties in staat om hun bedrijfsprocessen uitgebreid te beheren, controleren en optimaliseren. Het levert operationele efficiëntie door ervoor te zorgen dat processen soepel en geautomatiseerd verlopen en knelpunten worden geëlimineerd. Bovendien kan het inzicht bieden in de bedrijfsvoering, waardoor nieuwe diensten of verbeteringen aan bestaande producten kunnen worden geïdentificeerd, wat potentiële nieuwe inkomstenbronnen creëert.

Met MyStekz heeft u altijd controle over uw processen. Het biedt u een duidelijk overzicht van zowel het ontwerp van uw digitale landschap als runtime-informatie.

Process Mining

Process mining-technologie geeft bedrijven inzicht in hun processen in realtime door gebeurtenislogs van IT-systemen te analyseren. Dit inzicht kan inefficiënties en knelpunten aan het licht brengen, waardoor procesverbeteringen mogelijk zijn. Vanuit een inkomstenperspectief biedt het waardevolle gegevens die een beter begrip van klantgedrag en voorkeuren kunnen opleveren, wat kansen voor upselling, cross-selling en klantbehoud onthult.

Samenwerken met uw complete team om alle processen van uw bedrijf te documenteren en in kaart te brengen, is zeer comfortabel met MyStekz. Het platform kan worden gezien als een communicatieplatform voor mensen om samen te werken met betrekking tot deze taken. Het biedt alle tools en begeleiding die nodig zijn om de reis van een leeg vel naar een uitgebreid overzicht zo soepel mogelijk te maken. We combineren de kennis binnen MyStekz met de SPEX-runtime-informatie. Dit toont ontwerp- en runtime-informatie in dezelfde context, waardoor het gemakkelijker wordt om te begrijpen wat er gaande is en om betere zakelijke beslissingen te nemen.

Low-Code/No-Code-platforms

Low-code/no-code-platforms maken automatisering toegankelijk voor niet-technische medewerkers. Deze democratisering van automatisering stimuleert innovatie in de hele organisatie, wat leidt tot verhoogde efficiëntie doordat medewerkers taken automatiseren die relevant zijn voor hun functies. Belangrijker nog, het bevordert een cultuur van innovatie, wat kan leiden tot de ontwikkeling van nieuwe, opbrengstgenererende ideeën en oplossingen.

Hoewel we bij Stekz geloven dat het schrijven van code een belangrijke stap zal blijven in het ontwikkelen van informatiesystemen, zijn we voorstander van code. Een toenemend aantal taken zal worden geautomatiseerd door niet-programmeurs met behulp van low-code/no-code-oplossingen. Daarom biedt MyStekz tools voor niet-programmeurs om hun automatiseringen te ontwerpen, evenals integratie met externe low-code/no-code-oplossingen.

Internet of Things (IoT) in intelligente automatisering

IoT verwijst naar het netwerk van fysieke objecten die zijn uitgerust met sensoren, software en andere technologieën om gegevens te verbinden en uit te wisselen met andere apparaten en systemen via internet. In de context van procesautomatisering kunnen IoT-apparaten in realtime gegevens verzamelen en uitwisselen, waardoor bedrijven de mogelijkheid krijgen om complexe processen te automatiseren en optimaliseren op manieren die eerder ondenkbaar waren.

Bijvoorbeeld, in de productie kunnen IoT-apparaten productielijnen monitoren en onderhoudsprocedures triggeren wanneer ze een probleem detecteren, wat effectieve automatisering van het onderhoudsproces mogelijk maakt. Op dezelfde manier kunnen IoT-apparaten in de detailhandel voorraad in realtime volgen en automatisch bestelprocessen starten wanneer de voorraad onder een bepaalde drempel daalt.

De integratie van IoT in procesautomatisering kan de efficiëntie aanzienlijk verhogen door realtime besluitvorming en voorspellende mogelijkheden mogelijk te maken, waardoor de downtime wordt verminderd en het gebruik van middelen wordt geoptimaliseerd. Wat betreft inkomstengeneratie kan IoT-gegevens bedrijven voorzien van bruikbare inzichten in klantgedrag en operationele efficiëntie, wat leidt tot verbeterde productontwikkeling, gerichte marketinginspanningen en strategische besluitvorming.

Bij Stekz erkennen we het transformerende potentieel van IoT in procesautomatisering. We helpen bedrijven IoT-technologieën te benutten om hun processen te automatiseren en te verbeteren via de MyStekz-tool. We zorgen ervoor dat de enorme hoeveelheden gegevens die worden gegenereerd door uw IoT-apparaten effectief worden gebruikt om operaties te stroomlijnen en nieuwe zakelijke kansen te identificeren, waarbij uw bedrijfseisen altijd voorop staan. Door IoT te integreren in uw automatiseringsstrategie kunnen we u helpen de middelenoptimalisatie te verbeteren, downtime te verminderen, de besluitvorming te verbeteren en nieuwe wegen voor inkomstengroei te openen.

Klaar om te gaan?

Samenvattend is procesautomatisering een onmisbare strategie in het digitale tijdperk, en Stekz staat klaar om bedrijven op deze reis te begeleiden. Door te profiteren van trends zoals hyperautomatisering, AI, ML, RPA, BPM-RPA-integratie, procesmining, low-code/no-code-platforms, IDP, procesorkestratie en IoT verbeteren we de efficiëntie van bedrijven en ontdekken we nieuwe inkomstenbronnen.

Maar dit gaat verder dan het aannemen van nieuwe technologieën. Bij Stekz stimuleren we een cultuur van continu leren en aanpassing, waarbij we erkennen dat mensen en technologie moeten samenwerken voor succesvolle procesautomatisering. Door deze aanpasbare cultuur te combineren met de kracht van de MyStekz-tool rusten we bedrijven uit om de toekomst te leiden, klaar om te navigeren wat de digitale wereld ook mag brengen.

Samengevat ligt de toekomst van bedrijven in het benutten van deze trends in procesautomatisering. Door deze technologieën te omarmen en een adaptieve, innovatieve organisatiecultuur te bevorderen, kunnen bedrijven zich positioneren voor succes in een snel evoluerend, digitaal gedreven landschap. Ze zullen niet alleen de operationele efficiëntie verbeteren en nieuwe inkomstenstromen ontdekken, maar ook een veerkrachtige en flexibele organisatie opbouwen die in staat is om de uitdagingen van morgen te doorstaan.

Bent u klaar om uw bedrijf te stimuleren met slimme bedrijfsprocesautomatisering? Samen met Stekz kunnen bedrijven transformeren tot agile, veerkrachtige organisaties die gedijen op innovatie, efficiëntie en groei. De toekomst begint nu – en het begint met Stekz.