AI in bedrijf – 8 essentiële stappen

Rücksichtslos een AI tool in je bedrijf introduceren om slimmer te werken, is als een V8 op je grasmaaier zetten om je tuin sneller te maaien.

De onvoorstelbare mogelijkheden van AI tools inspireren veel ondernemers om na te denken hoe ze hun bedrijfsvoering kunnen verbeteren. Dagelijks komen er nieuwe en verbeterde tools op de markt die op allerlei vlakken processen kunnen verlichten of versnellen. Zie stekz.ai voor een indrukwekkend overzicht. Of zelfs geheel nieuwe dingen mogelijk maken! Maar het uitgangspunt zou altijd het doel van het bedrijf moeten zijn, nooit de tool. Oftewel, vraag niet hoe je een AI tool in je bedrijf kunt integreren, maar welke AI tools jouw bedrijf nodig heeft!

Nadat je weet wat je met AI wilt automatiseren, en je er de juiste tool voor geselecteerd hebt, is het zaak de tool gestructureerd te introduceren. Want de introductie zal gevolgen hebben voor je bedrijfsvoering. Doe je dat niet, dan wordt de tool niet gebruikt, maar in het slechtste geval boert jouw bedrijf achteruit in plaats van vooruit.

Oftewel, na de introductie van een AI-tool moeten bedrijven zich op verschillende manieren aanpassen om de voordelen te maximaliseren en eventuele uitdagingen effectief aan te pakken. Hier zijn enkele essentiële stappen en overwegingen voor bedrijven om zich aan te passen:

  1. Herbeoordeling van bedrijfsprocessen: Bedrijven moeten hun huidige processen herzien om te identificeren waar AI het meest effectief kan zijn. Dit kan betekenen dat sommige processen opnieuw ontworpen moeten worden om de integratie van AI te faciliteren. Bijvoorbeeld, stel jouw bedrijf stuurt maandelijks een nieuwsbrief. Daarvoor heeft de afdeling Marketing een proces ingericht waarvan een van de stappen is het selecteren van een afbeelding. Door het introduceren van een AI tool die afbeeldingen kan genereren kan de handmatige selectie overgeslagen worden. Althans, en hier zit hem de crux, in een groot deel van de gevallen. Want er zal een nieuwe stap aan het proces toegevoegd moeten worden die de afbeelding controleert. En er zullen stappen toegevoegd moeten worden voor het geval de gegenereerde afbeelding niet voldoet. Maar dit betekent ook dat de hoeveelheid handwerk afneemt, en er een andere verantwoordelijkheid bij komt (controleur). Dit heeft allemaal invloed op je bedrijfsvoering.
  2. Cultuurverandering en leiderschap: Het succes van AI-implementatie hangt vaak af van de bedrijfscultuur en het leiderschap. Een innovatieve cultuur die openstaat voor verandering is cruciaal. Leiders moeten een duidelijke visie hebben op hoe AI de organisatie kan transformeren en deze visie communiceren om de betrokkenheid van werknemers te vergroten. Doet de leiding dat niet dan is de kans op adoptie erg laag.
  3. Ontwerp van de samenwerking tussen mens en machine: Zelfs voor kenniswerkers wordt werk in toenemende mate een samenwerking tussen mens en machine. Bedrijven moeten daarom strategieën ontwikkelen voor effectieve samenwerking tussen werknemers en AI-systemen. Dit omvat het identificeren van taken die het best door mensen kunnen worden uitgevoerd versus die waar AI efficiënter kan zijn.
  4. Training van medewerkers: Het is daarom ook essentieel om werknemers te voorzien van de nodige opleiding en tools om met de nieuwe technologieën te werken. Dit kunnen trainingen zijn over de basis van AI, of specifieke opleidingen over hoe ze de nieuwe tools in hun dagelijkse werk kunnen integreren. 
  5. Innovatie en voortdurende verbetering: De implementatie van AI moet worden gezien als een voortdurend proces, niet als een eenmalig project. Bedrijven moeten een cultuur van voortdurende verbetering en innovatie bevorderen, waarbij regelmatig wordt geëvalueerd hoe AI-tools kunnen worden geoptimaliseerd en geüpdatet.
  6. Risicomanagement: Het is belangrijk om ook de potentiële risico’s van AI-implementatie vooraf te identificeren en aan te pakken, zoals technische fouten, beveiligingsproblemen of onbedoelde gevolgen. Achteraf zijn sommige risico’s namelijk niet eenvoudig te herstellen. Daarom is een proactieve benadering van risicomanagement belangrijk.
  7. Stakeholderbetrokkenheid: Het betrekken van alle belangrijke stakeholders, inclusief medewerkers, klanten en leveranciers, in het proces van AI-integratie kan helpen bij het identificeren van kansen en uitdagingen en zorgt voor een breder draagvlak.
  8. Data governance en ethiek: Bedrijven moeten zorgen voor sterke data governance frameworks om de kwaliteit en integriteit van de data te waarborgen die door AI-systemen worden gebruikt. Daarnaast is het belangrijk om ethische richtlijnen op te stellen voor het gebruik van AI, inclusief overwegingen met betrekking tot bias, privacy en transparantie.

Neem je deze acht stappen in acht voordat je AI introduceert in je bedrijf, dan is de kans van slagen het grootst. En leg je ook een sterke basis voor toekomstige groei en innovatie. 

Dergelijke stappen zijn echter niet altijd even makkelijk. Daarom staan de experts van Stekz klaar om bij iedere stap te helpen. En biedt Stekz met MyStekz een platform waarmee deze benadering logisch en makkelijk wordt. Neem contact op of ga naar stekz.com voor meer informatie.