Enterprise Workflow Insight System

a Proof of Concept project

Media2B B.V. samen met CLVR. en GAID ontvangen subsidie voor:

Bedrijfsprocessen verdigitaliseren in rap tempo. Of het nou administratieve processen met cloud oplossingen betreft, productie processen met ‘robotic process automation’, of handmatige, fysieke handelingen. Het is cruciaal dat bedrijven te allen tijde overzicht en inzicht krijgen en behouden hoe processen lopen en indien nodig in te kunnen grijpen.

Voor het digitaliseren van alle (mens en systeem) bedrijfsprocessen wil Media2B het Proof of Concept project de Enterprise Workflow Insight System ontwikkelen. De naam geeft al aan dat dit met name een interessante tool is voor grotere organisaties, maar dat betekent niet dat MKB’ers hier geen profijt van zou kunnen hebben, zeker wel.

De Enterprise Workflow Insight System tool ligt in het verlengde van de ontwikkeling van de Business Process Compiler, waarbij de gemodelleerde business processen geautomatiseerd vertaald worden naar werkende software. Op het moment dat business processen vertaald worden naar werkende software kan er namelijk tegelijkertijd functionaliteit toegevoegd worden die zorgt voor de monitoring ervan. Of althans, functionaliteit die zorgt voor een extra call dat een taak bijvoorbeeld gestart, mislukt of afgerond is, zodat dit geregistreerd kan worden.

Dit geldt zowel voor systeem taken, waarbij de registratie status updates geautomatiseerd doorgegeven kunnen worden, maar ook voor de menselijk taken, die via een dashboard aan kunnen geven wat de status is van de taak. Dit zorgt voor een centraal overzicht van hoe alle processen binnen het bedrijf lopen met alle voordelen van dien. Ergo, het bedrijf is verdigitaliseerd.

Deze oplossing is laagdrempelig en toegankelijk voor elk type bedrijf met de wens (verder) te digitaliseren.